ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1/1/2018-31/12/2018  660,00€  654,71€  +5,29€
 1/1/2019-31/1/2019  385,29€  783,11€ -397,82€
 1/1/2019-28/2/2019  385,29€  884,30€ -499,01€

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ