ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ»

Αρ. Πρακτικού 2                                                          Κερατσίνι 30/1/2019

Η Γενική Συνέλευση της «Ευδαιμονίας» πραγματοποιήθηκε την ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. επί της οδού Δ. Αρεοπαγίτου 3 Αμφιάλη – Κερατσίνι σε απόλυτη απαρτία.

Σύμφωνα με την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της και φίλους της 22/1/2019 μέσω της πλατφόρμας KALO και ιστότοπο www.eydaimonia2018.gr.

Η Γενική Συνέλευση

Όρισε

Ως πρόεδρο Γενικής Συνέλευσης

τον Σ.Σ. ομόφωνα.

Αφού ανάγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διαπιστώθηκε η απόλυτη απαρτία των μελών και φίλων της «Ευδαιμονίας»:

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 2. Απολογισμός και Αποτίμηση έργου –  δράσεων 2018
 3. Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2018
 4. Έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2018
 5. Έγκριση Πεπραγμένων 2018
 6. Προγραμματισμός – Αποτίμηση δράσεων 2019
 7. Οικονομικός Προϋπολογισμός δράσεων 2019
 8. Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής «Ευδαιμονίας»
 9. Έγκριση σχεδίων δράσεων 2019

Συμμετοχή ελεύθερη: Μελών, Φίλων, Συνεργατών, Εθελοντών κλπ.

Ελάτε δίπλα μας.

Κερατσίνι, 22.01.2019

Για την «Ευδαιμονία»

Ο Διαχειριστής

Μ.Κ.Ο. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

« Ε Υ Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Α »

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών και φίλων της «Ευδαιμονίας»

Αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Ομόφωνα

τα παρακάτω:

 1. Εγκρίνει τον Απολογισμό του έργου 2018 ομόφωνα
 2. Εγγραφή ως φορέας KALO κοινωνικής φροντίδας 13/12/2018
 3. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού της «Ευδαιμονίας» ομόφωνα.
 4. Διακοπή της Δευτερεύουσας Δραστηριότητας στην Ε΄ Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ομόφωνα.
 5. Εγκρίνει το έμβλημα – λογότυπο της «Ευδαιμονίας» ομόφωνα

2. Κατόπιν ελέγχου των εσόδων και εξόδων της «Ευδαιμονίας» για το οικονομικό έτος 2018 ως 31/12/2018.

Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό του 2018 με:

ΕΣΟΔΑ = 660 €

ΕΞΟΔΑ = 654,71 €

Θετικός Ισολογισμός 5,29 € που μεταφέρονται στο οικονομικό έτος 2019 με εγγραφή έσοδα 1/1/2019 = 5,29 € ομόφωνα.

3.    Εγκρίνει τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής και του διαχειριστή του έτους 2018 ομόφωνα.

4.    Αποδοχή της Οικονομική Προσφοράς για την δημιουργία ιστότοπο αξίας 744 € μαζί με Φ.Π.Α. έως το Μάιο του 2019. Ομόφωνα.

5.    Αποδοχή της πρότασης μέλους της δημιουργίας «οπτικοακουστικού προγράμματος» για τους «ΡΟΜΑ» και υποβολή της πρότασης στον ειδικό Γραμματέα Ρομά του Υπουργείου Εργασίας ή ανάλογους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς ορίζεται υπεύθυνος προγράμματος «Ρομά» κ. Ν.Ι. Ομόφωνα.

6.    Αποδοχή στήριξης των αιτημάτων των μελών Μ.Κ. και Σ.Δ. Ομόφωνα.

7. Εγκρίνει την διαγραφή των Κ.Δ. και Τ.Α. λόγω μη συμμόρφωσης του πρώτου στους σκοπούς της «Ευδαιμονίας»  και λόγω αιτήματος του δεύτερου ομόφωνα.

8.    Συνέργεια με Συλλόγους και Φορείς αρχικά της περιοχής Κερατσινίου –  Δραπετσώνας και αργότερα και άλλους φορείς. Π.χ. Σύλλογος «Γλαύκας» Πανεπιστήμιο Πελοπ/νήσου ψηφιακή πλατφόρμα Κόρινθος. Σύλλογος Μαχητές Σκακίου κλπ. Ομόφωνα.

9. Δημιουργία Σύμβασης Εθελοντικής Εργασίας των Μελών, Φίλων, Συντονιστών, Τομεαρχών, Συνεργατών κλπ. Ομόφωνα.

10. Η προσφορά των Μελών, Φίλων κλπ. προς την «Ευδαιμονία» είναι εθελοντική και αμισθί. Ομόφωνα.

11. Εγκρίνει τα ΕΣΟΔΑ και ΕΞΟΔΑ της «Ευδαιμονίας» από 1/1/2019 – 30/1/2019 τα οποία θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο www.eydaimonia2018.gr έως 20 του μηνός του επόμενου μήνα. Ομόφωνα.

ΕΣΟΔΑ 1/2019 = 385,29  ΕΞΟΔΑ 1/2019 = 783,11

12.  Η «Ευδαιμονία» θα επικοινωνεί και θα κάνει χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τα μέλη της, φίλους, Συντονιστές, συνεργάτες, φορείς κλπ. μέσω κυρίως του ιστότοπου www.eydaimonia2018.gr. Ομόφωνα.

13.  Η «Ευδαιμονία» θα φροντίσει για υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την λειτουργία της μέσω δωρεών, χορηγιών είτε ιδίων οικονομικών μέσων. Ομόφωνα.

14.  Η «Ευδαιμονία» σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό, Οργανόγραμμα τις επιθυμίες των μελών και φίλων ορίζει ως Συντονιστές –  Τομεάρχες κλπ. με τους παρακάτω. Ομόφωνα.

       α) Τομέας Δημοσίων Σχέσεων «Ευδαιμονίας»

       Δ.Σ. ως υπεύθυνος

       Χ.Τ.

       Γ.Κ.

       Ρ.Γ

       β) Τομέας Αναπηρίας «Ευδαιμονίας»

       Σ.Σ. ως υπεύθυνος

       Σ.Δ.

       γ) Τομέας Αστέγων «Ευδαιμονίας»

       Σ.Δ. ως υπεύθυνο

       δ) Τομέας Ρομά «Ευδαιμονίας»

       Ν.Ι. ως υπεύθυνο

       ε) Τομέας τρίτεκνοι – πολύτεκνοι «Ευδαιμονίας»

       Κ.Σ. ως υπεύθυνη

       στ) Γραμματεία – Νεολαίας «Ευδαιμονίας»

       Μ.Φ. ως υπεύθυνη

       ζ) Πληροφορική –  Γραφικές Τέχνες «Ευδαιμονίας»

       Γ.Γ. ως υπεύθυνος

       η) Εργαστηριακή τεχνική υποστήριξη

       Π.Κ. ως υπεύθυνος

       Μ.Κ.

       θ) Διεπιστημονική Ομάδα & Συμβουλευτική «Ευδαιμονίας»

       Χ.Α. ως υπεύθυνος

       Χ.Α.

       Χ.Τ.

ι) Εξωτερική Συνεργάτης Οικονομικών «Ευδαιμονίας»

       Λογίστρια Λ.Μ.

Ομόφωνα

15.  Κάθε 30/1 έτους θα πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση «Ευδαιμονίας» και ώρα 6 μ.μ. Συμμετοχή Ελεύθερη. Ομόφωνα.

16. Συγκρότηση νέας Διοικούσας Επιτροπής «Ευδαιμονίας» από τους παρακάτω

       α) Χ.Κ.Α. Διαχειριστής – Ιδρυτικό Μέλος

       β) Χ.Α.Α.  Ιδρυτικό Μέλος

       γ) Γ.Η.Κ. Τακτό Μέλος

με χρόνο λήξης 31/12/2021. Ομόφωνα

17.  Η Διοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε πρώτη Τετάρτη του Μήνα στην Δνση Δ. Αρεοπαγίτου 3 Αμφιάλη – Κερατσίνι και ώρες 6.μ. με Συμμετοχή Ελεύθερη. Ομόφωνα.

18. Ως πρώτη συνάντηση της Νέας Διοικούσας Επιτροπής «Ευδαιμονίας» ορίζεται η Τετάρτη 6/2/2019 και ώρα 6.μ. Δ/νση Δ. Αρεοπαγίου 3, τηλ. 6989 593018 – 6937 360957. Συμμετοχή Ελεύθερη. Ομόφωνα.

Κερατσίνι 30/1/2019

Για την «Ευδαιμονία»

Ο

Διαχειριστής

Μ.Κ.Ο. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

« Ε Υ Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Α »

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Γενικής Συνέλευσης Ευδαιμονίας

Πρακτικό 2 από το βιβλίο Γενικής Συνέλευσης

Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να προβληθεί μόνο σε μέλη του site. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, παρακαλούμε κάνετε είσοδο. Οι νέοι χρήστες μπορούν να εγγραφούν παρακάτω.