Αίτηση Εγγραφής Φίλου

ΠΡΟΣ

Μ.Κ.Ο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ. ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ – ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ». 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΩΣ ΦΙΛΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ». 
ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ. 

ΆνδραςΓυναίκα