Μαθαίνω για τον άνθρωπο

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

«Η ευδαιμονία είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση που προκύπτει από τη δραστηριότητα της ψυχής, εφόσον αυτή η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με την τέλεια αρετή».

Αριστοτέλης 384 π.χ – 322 π.χ

Λίγα λόγια για την
"Ευδαιμονία"

Βασικός σκοπός της «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ» είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική αυτονομία των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Άρση των κοινωνικοοικονομικών πολιτισμικών ανισοτήτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων συμβάλλοντας στην ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι που ζουν.

Με πίστη σε μια κοινωνία για όλους γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!!!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

01.

— Παγκόσμιες Διακηρύξεις

Ενεργεί στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που κυρώθηκε με το άρθρο του ν. 2101/1992 (Α΄ 192), η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88), σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές της επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητάς του.

02.

— Σεβασμός στη Διαφορετικότητα

Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και συμβάλλει στην καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

03.

— Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη

Κατανοεί και εντοπίζει τις διαστάσεις της εκπαίδευσης που παρεμποδίζουν τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τη μάθηση και την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών – ατόμων.

04.

— Ισότιμη Πρόσβαση

Προωθεί τις αρχές και τις πρακτικές της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών/τριών – ατόμων στο εκπαιδευτικό αγαθό.

05.

— Διασφάλιση Απορρήτου

Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/τριών – ατόμων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και για τη διαφύλαξη του επαγγελματικού απορρήτου στις συνεργασίες τους με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων.

06.

— Συνεργασία

Συνεργεί με τους/τις μαθητές/τριες – άτομα  και τις οικογένειες που απευθύνονται στην ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ, με το προσωπικό των σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με τους λοιπούς φορείς και θεσμικά όργανα καθώς και με τα μέλη της κοινότητας με στόχο την προαγωγή των στόχων της εκπαίδευσης καθώς και τη διασφάλιση της μαθησιακής προόδου και της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των μαθητών/τριών – ατόμων.

07.

— Επαγγελματική Δεοντολογία

Εκπληρώνει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας. Κάθε επιστήμονας λειτουργεί και δραστηριοποιείται στα όρια της ειδικότητάς του, στηριζόμενος στην εκπαίδευση και στην εμπειρία του. Αναγνωρίζει τα όρια και τις παραμέτρους της ειδικότητάς του, τον επαγγελματικό ρόλο του ιδίου καθώς και των άλλων ειδικοτήτων.

08.

— Επιστημονική Μέθοδος

Χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες και εργαλεία μέτρησης για την αξιολόγηση των πάσης φύσεως αιτημάτων (αξιολογητικών, συμβουλευτικών κ.α.) και ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις παραμέτρους, όπως την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την κατάλληλη τεχνική εφαρμογή και τους περιορισμούς αυτών των μεθόδων. Δεν κάνει χρήση ψυχομετρικών εργαλείων ή λοιπών μέσων αν δεν είναι εκπαιδευμένος σε αυτά.

09.

— Αξιοπιστία

Χρησιμοποιεί κατάλληλους τρόπους και μεθοδολογία διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης, και διατύπωσης εισηγήσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του έργου του.

10.

— Δημόσιοι Φορείς

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής κακοποίησης.

11.

— Νομική Συμμόρφωση

Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ως κινητή ή σταθερή διεπιστημονική μονάδα και κινητή ή σταθερή συμβουλευτική υποστηρικτική μονάδα, συμμορφώνεται σύμφωνα με την υπουργική ΥΠ211076/ΓΔ4 τεύχος Β Αρ. Φύλλου 5614/13-12-2018 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ΝΟΜΟΣ 44302016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

12.

— Ομαδικότητα

Τα μέλη της ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ αναπτύσσουν συνεργατικές πρακτικές τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα σχολεία, τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ευρύτερη κοινότητα. Ο Συντονιστής και τα μέλη της ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ συμβάλλουν στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας και σεβασμού ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, υπευθυνότητας για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ύπαρξης κοινών στόχων, κατανομής υλικών και ανθρώπινων πόρων με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών και ανάπτυξης κοινωνικών, επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ως κοινωνικός φορέας

Ανακοινώσεις

Εγγραφές

  • Οι φίλοι – συνεργάτες της «Ευδαιμονίας» εγγράφονται δωρεάν μετά από αίτηση τους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αμισθί. Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής από εδώ 
  • Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν ως τακτά μέλη της «Ευδαιμονίας» μετά από αίτηση τους, εγγράφονται από 1/1/2019 μετά την πάροδο 2 ετών για να ενστερνιστούν και να αποκτήσουν την κουλτούρα λειτουργίας της «Ευδαιμονίας». (Πιστοποίηση τους από την «Ευδαιμονία»).
  • Τα τακτά μέλη εγγράφονται μετά από αίτηση τους στην «Ευδαιμονία¨και από 1/1/2019 η συνδρομή τους ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ ανά μήνα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αμισθί.
    Τακτό μέλος από 1/1/2019 εγγράφεται αφού πρώτα εγγραφεί ως φίλος – συνεργάτης μετά από αίτηση του.
    Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής από εδώ
Συνέργεια του φορέα μας με τον Σκακιστικό Σύλλογο «Μαχητές» 12/2/2019 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ» Πράξη  7η Σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 στην διεύθυνση Δ. Αρεοπαγίτου 3 Κερατσίνι, και ώρα 7 μ.μ., τηλ.: 6989 593018 – 6937 360957 μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω: Συνέργεια του φορέα μας με τον Σκακιστικό Σύλλογο «Μαχητές» και την δράση: Εκμάθηση Σκάκι με: Στόχο: την Εκμάθηση – αυτοανάπτυξη …

Συνέργεια του φορέα μας με τον Σκακιστικό Σύλλογο «Μαχητές» Read More »

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ» 12/2/2019 - Αρ. Πρακτικού 2                                                          Κερατσίνι 30/1/2019 Η Γενική Συνέλευση της «Ευδαιμονίας» πραγματοποιήθηκε την ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. επί της οδού Δ. Αρεοπαγίτου 3 Αμφιάλη – Κερατσίνι σε απόλυτη απαρτία. Σύμφωνα με την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της και φίλους της 22/1/2019 μέσω της πλατφόρμας KALO και ιστότοπο www.eydaimonia2018.gr. …

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ» Read More »

Συγκρότηση νέας διοικούσας επιτροπής της ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 9/2/2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΕΜΚΟ: 000128012011 Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ πρακτικό Νο 2 30/1/2019 και την πρόσκληση των νέων μελών της διοικούσας επιτροπής 2/2/2019. Η νέα διοικούσα επιτροπή της ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ συγκροτήθηκε σε σώμα πράξη 6η 6/2/2019 ομόφωνα αποτελούμενη Χ.Κ.Α Διαχειριστής Χ.Α.Α.  Γ.Η.Κ Κερατσίνι 9/2/2019 Για την διοικούσα επιτροπή «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ» Χατζόπουλος Κ. Αναστάσιος Νόμιμος εκπρόσωπος Τηλ. 6989593018, 6937360957 …

Συγκρότηση νέας διοικούσας επιτροπής της ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ Read More »

Πρόσκληση νέας διοικούσας επιτροπής «ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ» 2/2/2019 -
Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της "ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ" 30/1/2019 καλεί τα μέλη της νέας διοικούσας επιτροπής...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ 22/1/2019 -
Οι Ενεργοί Πολίτες υπέρ της Ανθρωπότητας-μαθαίνω για τον άνθρωπο. Με διακριτικό τίτλο «Ευδαιμονία» Α.Γε.Μ.Κ.Ο 000128012011 σας προσκαλούν σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30.01.2019...